Group 2 (1)

על נטורזה

במדינת ישראל הקטנה בחבל ארץ דרומי שקוראים לו ערבה הוקם משק חקלאי שמפריח את השממה.
המשק מציע תוצרת חקלאית מגוונת, מובחרת ואיכותית. עומד במירב התקנים הקיימים והמחמירים של בקרת איכות וגידול בשילוב הדברה ביולוגית.

התוצרת משווקת לשוק המקומי בארץ וליצוא מעבר לים. המשק שלנו בנוי משלוש משפחות המאמינות בחקלאות חלוצית, ציונית, ערכית וארץ ישראלית.

משק חלוצי וגאה אשר חורט על דיגלו איכות תוך שמירת כבוד האדם והטבע.

פרטי התקשרות

מייל: office.natureza@gmail.com

נטורזה

טבעי שתאהב

Group 33

תוצרת טריה ואיכותית

Group 13

משלוח מהיר

Group 3

תשלום מאובטח