hp2

תוצרת איכותית

עד הבית בקליק

יאללה לחנות
Group 9 (1)

נטורזה

טבעי שתאהב

משק חקלאי המגדל תוצרת מובחרת, מגוונת ואיכותית בחבל ארץ דרומי בערבה. התוצרת משווקת לשוק המקומי בארץ וליצוא מעבר לים. המשק שלנו בנוי משלוש משפחות המאמינות בחקלאות חלוצית, ציונית, ערכית, וארץ ישראלית ,ובשיתוף פעולה עם חקלאים מכל חלקי הארץ.

משק חלוצי וגאה אשר חורט על דיגלו איכות תוך שמירת כבוד האדם והטבע.

Group 33

תוצרת טריה ואיכותית

Group 13

משלוח מהיר

Group 3

תשלום מאובטח