hp2

מהשדה בערבה

אליכם באהבה

Group 9 (1)

נטורזה

טבעי שתאהב

משק חקלאי המגדל תוצרת מובחרת, מגוונת ואיכותית בחבל ארץ דרומי בערבה. התוצרת משווקת לשוק המקומי בארץ וליצוא מעבר לים. המשק שלנו בנוי משלוש משפחות המאמינות בחקלאות חלוצית, ציונית, ערכית, וארץ ישראלית ,ובשיתוף פעולה עם חקלאים מכל חלקי הארץ.

משק חלוצי וגאה אשר חורט על דיגלו איכות תוך שמירת כבוד האדם והטבע.

12

תוצרת טריה ואיכותית

14

משלוח מהיר

13

תשלום מאובטח